Toelichting

Reactietermijn

Krijg je binnen een week geen ontvangstbevestiging van de organisatie waar je je klacht hebt ingediend, trek dan bij die organisatie aan de bel.

Wanneer de organisatie je klacht niet behandelt of wanneer je ontevreden bent over de afhandeling van je klacht, neem dan contact op met de kinderombudsman.

Als een klacht over de gemeente Rotterdam gaat, dan moet je binnen 4 weken een reactie krijgen.
Voor andere gemeenten of jeugdinstellingen ligt dat soms anders, maar je mag er van uit gaan dat je klacht in elk geval binnen 6 weken in behandeling wordt genomen. Vraag zo nodig naar de klachtenregeling van de organisatie.

Is de reactietermijn nog niet verlopen? Wacht dan nog even af.

Is de reactietermijn wel verlopen? Ga in dat geval direct naar het online klachtenformulier.