Leeftijd tot 12 jaar

Voor kinderen tot 12 jaar zijn hieronder de belangrijkste rechten vermeld.

Een naam en nationaliteit
Ieder kind heeft recht op behoud van zijn eigen identiteit. Daaronder vallen onder andere je nationaliteit, familienaam en familiebanden. Het gaat om de unieke persoon die je bent.

Eten, kleding en onderdak
Ieder kind heeft recht op eten en drinken en een huis om in te wonen. Je ouders of je (wettelijke) verzorgers moeten hiervoor zorgen. Als ze dat niet kunnen, dat moet de overheid er voor zorgen dat er hulp komt.

Opgroeien bij je ouders
Elk kind heeft het recht bij zijn ouders op te groeien. Als je ouders gescheiden zijn, dan heb je het recht om met beide ouders contact te houden, tenzij dit niet in jouw belang is. Ook hebben kinderen het recht om herenigd te worden met hun ouders als ze niet in het zelfde land wonen.

Goede zorg
Ieder kind heeft recht op goede zorg. Als je ziek bent, moet je terecht kunnen bij een dokter. De overheid moet kinderen en hun ouders goed informeren over gezondheid en voeding.

Onderwijs
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Dat betekent dat je naar school moet kunnen gaan. Het betekent niet dat je altijd naar de school van jouw keuze kunt.

Spel en vrije tijd
Ieder kind heeft recht op rust, vrije tijd en spelen. Het moet ook voor alle kinderen mogelijk zijn een museum of een theater te bezoeken.

Een goede opvoeding
Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kinderen een goede opvoeding krijgen. Als je ouders dat niet kunnen, dan zorgt de overheid dat je geholpen wordt. Ook moet er kinderopvang zijn, voor als je ouders werken.

Bescherming tegen mishandeling
Ieder kind heeft recht op bescherming tegen alle vormen van lichamelijke en geestelijke mishandeling en verwaarlozing, zowel in het gezin als daarbuiten.

Het kind eerst
Als er iets geregeld moet worden voor een kind, dan moet er eerst worden gekeken wat goed is voor het kind. Als ouders, of anderen die verantwoordelijk zijn, niet goed voor het kind kunnen zorgen, dan moet de overheid het kind helpen.