Waarborgen recht op onderwijs vraagt om tijdige beslissing over leerlingenvervoer

Samenvatting (dossier 2019.8308)

I. is 16 jaar oud. I. heeft een beperking, waardoor zij alleen heel korte afstanden kan lopen en veel pijn heeft. Om zich te verplaatsen heeft zij een rolstoel nodig. Om naar haar nieuwe school VSO De Brug te gaan heeft ze leerlingenvervoer per luchtgeveerde taxi nodig. De gemeente Capelle aan den IJssel kent zowel de aanvraag voor de rolstoel als voor het leerlingenvervoer toe. I. en klager, haar vader, zijn echter ontevreden: de gemeente levert de verkeerde rolstoel en de beslissing op de aanvraag voor het leerlingenvervoer duurt veel te lang.

Klager dient een klacht in bij de gemeente over de levering van de verkeerde rolstoel en over de lange duur van de afhandeling van de aanvraag leerlingenvervoer. De gemeente vindt beide klachten ongegrond. Klager is ontevreden over de reactie van de gemeente en vraagt om die reden aan de kinderombudsman om een onderzoek naar de klachten in te stellen. De kinderombudsman spreekt met I. over de rolstoel en het leerlingenvervoer dat ze nodig heeft. Ook stelt de kinderombudsman vragen aan de gemeente en aan klager en I.

De kinderombudsman is van oordeel dat de klachten van klager en I. over de gemeente Capelle aan den IJssel gegrond zijn. De gemeente is niet voldoende zorgvuldig geweest en heeft te lang gedaan over de toekenning van het leerlingenvervoer. Het recht op onderwijs van I. is hierdoor in de knel geraakt. Ten aanzien van de aanvraag van een rolstoel oordeelt de kinderombudsman dat de gemeente de beslissing op de aanvraag onvoldoende zorgvuldig heeft voorbereid. De klachten van klager en zijn dochter l. zijn gegrond.

De kinderombudsman doet de gemeente een aanbeveling: Zorg ervoor dat het recht op onderwijs aan kinderen die afhankelijk zijn van leerlingevervoer te allen tijde wordt gewaarborgd. Dat betekent dat de gemeente bij aanvragen voor leerlingenvervoer altijd bij de aanvrager moet vragen naar de termijn waarbinnen een besluit genomen moet zijn.

De gemeente laat weten dat zíj het ook belangrijk vindt om tijdig te beslissen op aanvragen voor leerlingenvervoer. De gemeente informeert ouders daarom ruim voor het einde van het schooljaar met een brief dat zij voor het nieuwe schooljaar een aanvraag leerlingenvervoer kunnen indienen. De gemeente beslist snel op deze aanvragen.

De kinderombudsman vindt dat de gemeente met deze werkwijze aan zijn aanbeveling tegemoet komt voor wat betreft kinderen die al leerlingenvervoer hebben. Maar in die situaties waarbij er met een kind in het lopende schooljaar iets gebeurt biedt deze handelwijze van de gemeente geen oplossing. En daar ging deze klacht over. De kinderombudsman verwacht dat de gemeente ook in deze onverwachte situaties maatwerk levert. Daar hebben deze kinderen recht op.

 

Het volledige onderzoeksrapport kunt u hier lezen:20191129 Rapport onderzoek KOM .