Jaarverslagen

De kinderombudsman brengt elk jaar verslag uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande jaar.

In 2015 gebeurde dat in de vorm van kwartaalverslagen. Toen kende alleen Rotterdam een gemeentelijke kinderombudsman.

Vanaf 2016 is er een gezamenlijk jaarverslag voor alle gemeenten die bij de Rotterdamse kinderombudsman zijn aangesloten.